ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό