ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΔΩΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΑΛΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό