ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό