ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό