ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΑ

Δείτε εδώ τον απολογισμό