ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό