ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ. ΚΑΙ Ε. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό