ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ και ΆΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό