ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό