ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΈΚΤΟΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό