ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 Κ.Α.Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΤΖΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό