ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό