ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό