ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό