ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό