ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ - ΕΥΤΑΞΙΑ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό