ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΗΣ Γ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό – ισολογισμό