ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΡΕΜΠΕΛΑ"

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό