ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΤΟΥΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - "ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ"

Δείτε εδώ τον απολογισμό