Ανακοίνωση Τροποποίησης Απόφασης Τροποποίησης Απόφασης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Πρόσκλησης Υποβολής Αντιρρήσεων

Δείτε την Ανακοίνωση

Δείτε την Απόφαση

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page