Ανακοίνωση τροποποίησης απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη δήμου Γαλατσίου περιφερειακής ενότητας κεντρικού τομέα Αθηνών και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων

Δείτε την Ανακοίνωση τροποποίησης απόφασης

Δείτε την τροποποιημένη Απόφαση

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page