Ανακοίνωση του Τμήματος Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών, σχετικά με τη λειτουργία της Σφραγίδας της Χάγης, για την Παρασκευή 8/12/2017

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page