Ανακοίνωση του Τμήματος Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών, σχετικά με τη λειτουργία της Σφραγίδας της Χάγης, για την Παρασκευή 8/12/2017

Δείτε εδώ την ανακοίνωση: