Ανακοίνωση του Τμήματος Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών για τη λειτουργία του Γραφείου Χάγης στις 31-12-2018

Δείτε εδώ την ανακοίνωση: