Ανακοίνωση της Δ/νσης Αστικής Κατ/σης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής (Τμήμα Ιθαγένειας) σχετικά με την παραλαβή αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015, για το διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου τρέχοντος έτους.

Δείτε την ανακοίνωση:

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page