Ανακοίνωση της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

Κατόπιν της νεότερης ανακοίνωσης του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής περί συνέχισης των τεχνικών προβήμάτων και της μη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος έως και τις 2/2/2018 σας ενημερώνουμε ότι τα ήδη ορισθέντα ραντεβού μετατίθενται ως εξής (συνολικά):

– Τα ραντεβού της 23/1 μετατίθενται για τις 9/2

– Τα ραντεβού της 24/1 μετατίθενται για τις 16/2

– Τα ραντεβού της 25/1 μετατίθενται για τις 23/2

– Τα ραντεβού της 29/1 μετατίθενται για τις 2/3

– Τα ραντεβού της 30/1 μετατίθενται για τις 9/3

– Τα ραντεβού της 31/1 μετατίθενται για τις 23/3

– Τα ραντεβού της 1/2 μετατίθενται για τις 30/3

– Τα ραντεβού της 2/2 μετατίθενται για τις 16/3.

Ισχύουν οι ίδιες ώρες.

Εκ της Δ/νσεως Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής