Ανακοίνωση της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α'

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/1/2018 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 30/1/2018 ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.

ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ:

ΠΕΜΠΤΗ 18/01/2018 ΣΤΙΣ 02/02/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/01/2018 ΣΤΙΣ 09/02/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΤΡΙΤΗ 23/01/2018 ΣΤΙΣ 16/02/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/01/2018 ΣΤΙΣ 23/02/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 25/01/2018 ΣΤΙΣ 02/03/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/1/2018 ΣΤΙΣ 09/03/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΤΡΙΤΗ 30/1/2018 ΣΤΙΣ 16/03/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΔΑΜ ΑΘΗΝΑΣ