Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Α’ και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την παραλαβή αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015, για το διάστημα από 1 μέχρι 18 Αυγούστου τρέχοντος έτους.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση: