Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α' & Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την μη παραλαβή αιτήσεων κατά τον μήνα Αύγουστο 2018

Δείτε την Ανακοίνωση