Ανακοίνωση Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Aθηνών A' και Κοινωνικών Υποθέσεων για την περίοδο των εορτών

Δείτε εδώ την ανακοίνωση: