Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α’ και Κοινωνικών Υποθέσεων (Υπατίας 6) ενημερώνει ότι λόγω βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου η επικοινωνία καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη.
Παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε :
Τμήμα Ιθαγένειας, τηλέφωνο : 2103258334
Τμήμα Γραμματείας, τηλέφωνο : 2103258318-317

Από τη Δ/νση