Ανάρτηση της τροποποιημένης τελικής κατάταξης των υποψηφίων της 2ης πρόσκλησης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Δείτε την ανανεωμένη τελική κατάταξη

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page