Ανάρτηση εγκεκριμένου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του ιδρύματος με την επωνυμία "Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης"

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.